Aanmelding als lid.

Datum aanmelding: 13-06-2024
 
Door het invullen en verzenden van dit formulier meldt u zich direct aan als lid van de CCK Caravanclub.
 
Zodra wij uw aanmelding ontvangen hebben nemen wij contact met u op.
 
Gegevens lidmaatschaphouder
  De heer Mevrouw
Achternaam*:
Voorvoegsel:
Voorletters*:
Voornaam*:
Adres*:
Postcode*:
Plaats*:
Telefoon*:
Mobiele telefoon:
Emailadres*:
Geboortedatum:   (dd-mm-jjjj)
IBAN (Bankrekening):
EHBO/AED etc.:
 
Betalingen binnen de 'CCK Caravanclub':
Alle betalingen vinden plaats door automatische incasso.
 
Gegevens partner
De heer Mevrouw
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:   (dd-mm-jjjj)
 
Gegevens caravan
Merk & model caravan:
Kenteken:
 
Gegevens auto
Merk & model auto:
Kenteken:
 
* verplicht in te vullen
Voor de automatisering van de CCK Caravanclub worden veel gegevens van u gevraagd.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door de CCK Caravanclub gebruikt.