Colofon

BESTUUR:  
 
Voorzitter: Secretaris:
Hans Thoen Loes Laan
Het Tolland 84 Dr Maasstraat 2
2291 VV   WATERINGEN 4486 BV   COLIJNSPLAAT
  06-5373 9103 (06-1402) 96 79   06-4147 9211
hans.thoen@outlook.com loeslaan@live.nl
 
Penningmeester: Commissie Evenementen:
Ben Remmers Marian de Vrij
Dorpsstraat 34 Petuniastraat 80
3641 EC   MIJDRECHT 6663 DT   LENT
(0297) 56 51 45   (024) 322 09 79   06-4615 9650
biweegbree@planet.nl mdevrijcck@gmail.com
 
COMMISSIELEDEN:
 
Ledenadministratie: Evenementenadministratie:
Loes Laan Marian de Vrij
Dr Maasstraat 2 Petuniastraat 80
4486 BV   COLIJNSPLAAT 6663 DT   LENT
(06-1402) 96 79   06-4147 9211 (024) 322 09 79   06-4615 9650
loeslaan@live.nl mdevrijcck@gmail.com
 
Opvang nieuwe leden en Lief en Leed: Webmaster:
Corry van Leeuwen Vacature
Pieter Dekkersstraat 7
5671 DC   NUENEN  
(040) 283 19 43   06 - 1970 2197  
calazaroms2@gmail.com cckcaravanclub@gmail.com
 
Redactie 'De Chateause': Materiaalbeheer:
Hans Thoen  
Het Tolland 84 Materialen voor evenementen
2291 VV   WATERINGEN zie: Commissie Evenementen
  06-5373 9103  
hans.thoen@outlook.com Overige materialen
  zie: Voorzitter
OVERIGE (zie ook bij 'Informatie'):
 
Contributie per jaar: € 40,00 Betalingen: NL25 INGB 0005 5513 65
Donateurs  per jaar: € 20,00 t.n.v.: CCK MIJDRECHT
Inschrijfgeld: geen K.v.K.: 40103444