Colofon

BESTUUR:  
 
Voorzitter: Secretaris:
Hans Thoen Lonneke van Zwet
Het Tolland 84 Puntkroos 52
2291 VV   WATERINGEN 8043 NW   ZWOLLE
  06-5373 9103   06-2508 3274
hans.thoen@outlook.com lvanzwet@outlook.com
 
Penningmeester: Commissie Evenementen:
Ben Remmers Marian de Vrij
Dorpsstraat 34 Petuniastraat 80
3641 EC   MIJDRECHT 6663 DT   LENT
(0297) 56 51 45   (024) 322 09 79   06-4615 9650
biweegbree@planet.nl mdevrijcck@gmail.com
 
COMMISSIELEDEN:
 
Ledenadministratie: Evenementenadministratie:
Lonneke van Zwet Marian de Vrij
Puntkroos 52 Petuniastraat 80
8043 NW   ZWOLLE 6663 DT   LENT
  06-2508 3274 (024) 322 09 79   06-4615 9650
lvanzwet@outlook.com mdevrijcck@gmail.com
 
Opvang nieuwe leden en Lief en Leed: Webmaster:
Lonneke van Zwet Vacature
Puntkroos 52
8043 NW   ZWOLLE  
  06-2508 3274  
lvanzwet@outlook.com cckcaravanclub@gmail.com
 
Redactie 'De Chateause': Materiaalbeheer:
Hans Thoen  
Het Tolland 84 Materialen voor evenementen
2291 VV   WATERINGEN zie: Commissie Evenementen
  06-5373 9103  
hans.thoen@outlook.com Overige materialen
  zie: Voorzitter
OVERIGE (zie ook bij 'Informatie'):
 
Contributie per jaar: € 40,00 Betalingen: NL25 INGB 0005 5513 65
Donateurs  per jaar: € 20,00 t.n.v.: CCK MIJDRECHT
Inschrijfgeld: geen K.v.K.: 40103444