Nieuwe Leden

Toelichting inschrijving nieuw lid.
U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom u gevraagd wordt om zoveel gegevens in te vullen.
De reden hiervoor is de automatisering van de CCK Caravanclub. Dit is een behoorlijke taakverlichting voor de bestuurs- en commissieleden.
Ook de (gast)equipes die een reis/evenement organiseren hebben hier gemak van.
Bijna alle correspondentie en de nieuwsbrief gaan via internet hetgeen makkelijk, snel en kostenbesparend is.
Voor leden die geen internet mogelijkheden hebben gaat alles gewoon via de post.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen uitsluitend door de CCK Caravanclub intern worden gebruikt.
Uw gegevens zullen nooit, zonder uw toestemming, aan derden worden verstrekt.
Uitleg:
 • Naam, voorvoegsel, voorletters, adres, postcode en woonplaats worden gebruikt als postadres o.a. voor het versturen van ons clubblad.
 • Voornamen worden gebruikt op o.a. ledenlijsten, deelnemerslijsten etc.
 • Provincie en land is om de spreiding van de leden te zien.
 • Telefoonnummer is voor contact onderling.
 • Het nummer van de mobiele telefoon wordt uitsluitend gebruikt in noodgevallen (i.v.m. mogelijk verblijf in het buitenland).
  Dit nummer wordt vermeld op deelnemerslijsten voor de organiserende (gast)equipes zodat zij u, indien nodig, op campings kunnen bereiken.
 • Het e-mailadres wordt gebruikt voor correspondentie via internet.
 • De geboortedata (niet verplicht) worden gebruikt door de organiserende (gast)equipes om eventueel leeftijdskorting te bedingen bij een bezoek aan musea etc.
 • Het bank/gironummer is noodzakelijk voor de penningmeester voor het incasseren van contributie en reis/evenementskosten. Bij vragen/onduidelijkheden is er altijd overleg mogelijk met de penningmeester.
 • Gegevens partner. Als u een partner heeft willen wij die ook graag kennen en daar rekening mee houden.
 • Merk- en kenteken van de caravan staat op een lijst voor de organiserende (gast)equipes (eventueel voor de camping) zodat u, indien nodig, te vinden bent op de camping.
 • Merk- en kenteken auto staat op een lijst die aan campings wordt gegeven die kentekens scannen voor het bedienen van de slagboom.

 • Volgens artikel 4.2.3 van de WPR is een ledenadministratie hiervan vrijgesteld. Dit geldt ook voor de WPB.