Colofon

BESTUUR:  
 
voorzitter: Secretaris en ledenadministratie:
Hans Thoen Lonneke van Zwet-Bakker
Het Tolland 84 Puntkroos 52
2291 VV   WATERINGEN 8043 NW   ZWOLLE
06-53739103   06-25083274  
hans.thoen@outlook.com lvanzwet@outlook.com
 
Penningmeester: Evenementen:
Ben Remmers Marian de Vrij
Dorpsstraat 34 Petuniastraat 80
3641 EC   MIJDRECHT 6663 DT   LENT
0297-565145   06-20735387 06-46159650  
biweegbree@planet.nl mdevrijcck@gmail.com
 
OVERIGE INFORMATIE
 
Contributie  (per jaar): € 40,00 Betalingen: NL25 INGB 0005 5513 65
Donateurs   (per jaar): € 20,00 t.n.v.: CCK MIJDRECHT
Inschrijfgeld: geen K.v.K.: 40103444